Biblioteka / Układ krążenia


Koncepcja projektu polega na dotarciu do jak najszerszego grona społeczności lokalnej, zachęca do korzystania z biblioteki i pojmowania jej jako miejsca życia kulturalnego jednoczącego wszystkich, którzy czytają – bez względu na wiek, status społeczny, uzdolnienia czy zainteresowania.

Projekt zamyśle wykorzystuje analogię biblioteki jako centrum życia kulturalnego, do serca pompującego krew do każdej komórki organizmu. W tym przypadku roznoszonymi substancjami niezbędnymi do życia każdego mieszkańca jest słowo, obraz, dźwięk, emocje, czyli wszystko, co odnajdujemy… w książce.

Układ krążenia to sieć naczyń połączonych – co odpowiada koncepcji tworzenia i wzmacniania relacji wśród korzystających z biblioteki, z naciskiem na tworzenie możliwości spotkań międzypokoleniowych. Układ krążenia jest także hasłem dla rozbudowanych działań wolontariuszy.

W 2016 roku Fundacja Sztuka Teatru wraz z Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju w ramach Projektu zorganizowała cykl sześciu czytań dramatów:
„Kaszalot” – czytanie dla dzieci, 01.07. 2016r. g. 10.00, Biblioteka w Krynicy Zdroju, Filia nr 1 na Czarnym Potoku
„Seans” Ireneusza Iredyńskiego; 03.07. 2016r. , g. 16.00; czytelnia Biblioteki w Krynicy Zdroju, Nowotarskiego 1
„Piaskownica” Michała Walczaka; 07.08.2016 r. , g. 16.00; czytelnia Biblioteki w Krynicy Zdroju,czytanie odbyło się w plenerze.
”ADHD” Joanny Szczepkowskiej, 11.09. 2016r., g. 16.00, czytelnia Biblioteki w Krynicy Zdroju, Nowotarskiego 1
„Striptease” Sławomira Mrożka 24.11.2016r., g. 16.00, czytelnia Biblioteki w Krynicy Zdroju, Nowotarskiego 1
„Przygody Małego Księcia” na podstawie „Małego Księcia” A. de Saint Exupery – czytanie dla dzieci,
23.11.2016 r., g. 10.00 Świetlica Domu Ludowego w Bereście.


Przebieg działań wolontariatu:


Układ krążenia/słowo – wizyty wolontariuszy z czytaniami
W okresie trwania projektu zrealizowano 5 wizyt. Wolontariusze odwiedzili: Zespół Szkolno Przedszkolny na Czarnym Potoku, Ochonkę Sióstr Służebniczek NMP, NP w Krynicy Zdroju, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w KrynicyZdroju, „Piątka”, Oddział Dziecięcy Szpitala im. J. Dietla w KrynicyZdroju, Gminne Przedszkole w Bereście.

Układ krążenia/książka – bookrosing
Zakładanie półek bookrossingowych w różnych uczęszczanych miejscach Krynicy. Siec półek objęła pięć punktow na terenie Krynicy-Zdroju. m.in. Szpital im. J. Dietla, Pijalnia Główna, Centrum Informacji Turystycznej

Układ krążenia/marzenia
Pierwszym wydarzeniem projektu był wyjazd kryniczan do nowoczesnej biblioteki w Gołkowicach k/ Starego Sącza. Grupa ponad 40 osób pojechała, aby zobaczyć jak została zaprojektowana współczesna biblioteka, która ma służyła całej społeczności lokalnej – dzieciom, młodzieży, dorosłym, instytucjom i stowarzyszeniom czy grupom nieformalnym.

W wyjeździe do Gołkowic wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych: Przewodnicząca Rady Miejskiej w KrynicyZdroju – Małgorzata Półchłopek oraz radne: Małgorzata Rusnak i Katarzyna Zygmunt, instytucji – Jan Boligłowa i Małgorzata Piątkowska z Centrum Kultury, słuchacze UTW, członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki, nieformalnej grupy „Jaworzynki” oraz czytelnicy, wolontariusze i pracownicy krynickiej biblioteki. Gospodarzy reprezentowali: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska, dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki w Starym Sączu Maria Sosin, kierownik Filii Biblioteki w Gołkowicach Grażyna Warzecha wraz z pracownikami i czytelnikami.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili nową bibliotekę w Gołkowicach, ale także mieli okazję do wspólnych rozmów i wymiany poglądów. Dzieci z Gołkowic zaprezentowały krótki występ pt. „Zielony Kapturek”, a grupa wolontariuszy z krynickiej biblioteki wystąpiła z głośnym czytaniem „Calineczki” H. H. Andersena. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na regionalny poczęstunek.

Ze strony gospodarzy czekało około 60 osób. Mieszkańcy Krynicy byli transportowani wynajętym autokarem. Dzięki wizycie wolontariusze oraz władze miasta mogli zobaczyć jak duże możliwości daje nowoczesna przestrzeń biblioteczna, poczuli się zmotywowani by działać na rzecz rozwoju Biblioteki w Krynicy Zdroju, która w ich opinii robi najwięcej dla kultury w mieście.

Druga część akcji polegała na przeprowadzaniu ankiet wśród mieszkańców i turystów dotyczących ich postrzegania Biblioteki. Każdy wolontariusz dostał plik wydrukowanych ankiet, które zobowiązał się przeprowadzić. Ankiety zawierały pytania otwarte i zamknięte. W wyniku narady z wolontariuszami opracowano osobne ankiety dla turystów, osobne dla mieszkańców.

Święto Biblioteki: 25 listopada 2016 r.
W tym roku Święto Biblioteki przybrało charakter działań bezpośrednio odpowiadającym potrzebom komunikowanym przez mieszkańcow oraz pracowników Biblioteki. Działaniami objęto centralny oddział Biblioteki w Krynicy oraz najodleglejszą filię Biblioteki w Bereście.

W godzinach przedpołudniowych przeprowadzono warsztaty dla grupy 25. dzieci w wieku 8-14 lat. Podczas warsztatów oprócz zabaw rozwijających wyobraźnię, umiejętność pracy w grupach, pracowano także nad orginalnymi interpretacjami wiersza “Ptasie radio” Juliana Tuwima.

Z uwagi na wyniki ankiet i wyraźną potrzebę działań kulturalnych, w drugiej część dnia Święta Biblioteki w czytelni Biblioteki zagościł autorski monodram Andrzeja Rozmusa pt. “Randka”’, Po spektaklu nastąpiła moderowana dyskusja z aktorem na temat pracy z tekstem, wyzwań jakie niesie ze sobą tworzenie scenariusza, widzowie pytali o inspiracje do stworzenia spektaklu, o sposób przygotowania się do roli i występu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.